Nagels en duimen

Oftewel: de krenten in (of uit) de pap

In deze rubriek plaatsen wij opvallende, leuke details uit onze bouwhistorische onderzoeken.

Nieuwe Haven 

Badkamer met oude aftekeningen van vorig gebruik als kabinetje met aan beide zijden hoge kasten

                                                                             Boomstraat  

Een binnenplaats in de Boomstraat...... In de gevel is de binnenzijde van een ouder huisje te zien, met vlechtingen en een rond (ossenoog) raampje                                                               
             
Nieuwe Haven - kleurentrappetje

Voorstraat

Muizentand: een baksteenversiering in gevels met schuin/overhoeks (muizentand) of recht (bloktand) geplaatste koppen van de stenenNieuwe Haven

Katernen uit oude boeken, geplakt op een muur onder behang dat met behulp van rachels was opgespannenWijnstraat

Oude planken (deel van een plafond), met een 17de-eeuwse schildering van de Medusa

 

Voorstraat

Een eenvoudige kaarsnis (ong. 14 x 40 cm), afgesloten met twee schuin geplaatste bakstenen

Voorstraat

In een voormalig kledingnaaiatelier aan de Voorstraat werden plafonds gevonden die geïsoleerd waren met zeegras. Zeegras werd in het begin  van de twintigste eeuw vaak gebruikt als isolatiemateriaal omdat het brandwerend is. De werkgroep heeft het uitgeprobeerd.... Brandwerend? Ja zeker. Iets voor de toekomst?


Achter een gevel uit de jaren '30 van de twintigste eeuw bevond zich tot onze verrassing op de verdieping een moer- en kinderbalken plafond, waarbij de moerbalken waren opgelegd op natuurstenen consoles en de sleutelstukken waren voorzien van een gotisch peerkraalmotief.Huisnummers in Dordrecht


Deze foto, dachten wij, illustreert op aardige wijze hoe in de loop der tijd huisnummers in Dordrecht zijn omgenummerd. Het oorspronkelijke nummer van dit huis in de Nieuwstraat - 3a - werd aan het nieuwe huis gegeven door architect Bilderbeek (1908). Na 1919 werd er opnieuw genummerd met als resultaat 5. Tenslotte werd in 1957 de hele stad opnieuw genummerd - Nieuwstraat 9 - het huidige nummer.Brabantse wand

Een zogenaamde Brabantse wand – aangetroffen o.a. in panden in de Voorstraat – is een houten scheidingswand die in de periode van ruwweg 1850 tot 1915  werd toegepast tussen twee ruimten, onderaan een trap of tegen een buitenmuur. Niets bijzonders, zult u zeggen. Het bijzondere zit hem in de samenstelling/opbouw: houten stijl- en regelwerk, daarop dunne latjes met een tussenruimte van 1-2 cm of riet, vastgezet met koper- of ijzerdraad en spijkers en daaroverheen pleisterwerk. Ook soms jute met behang.

Haardstenen aan de Voorstraat


In een pand in de Voorstraat trof de werkgroep deze haardstenen aan. Haardstenen werden vanaf de zestiende eeuw op de achterwand van een haard aangebracht als bescherming tegen de hitte van het vuur.
Deze stenen hebben een ingebakken Pegasus en vermelden het jaartal 1605


Boeddhistische ornamenten aan de Wijnstraat

Deze pauw (met een ganzenkop?) bevindt zich in een van de twee tegeltableaus in de gevel van een pand aan de Wijnstraat 148 - "Huis de Pauw", dat in 1898 door de architect Carel Tenenti werd gebouwd in opdracht van L. Germ ten behoeve van een bloemisterij. De pauw staat in het boeddhisme voor.... lees meer 


Vissersdijk


Aan de Vissersdijk heeft de werkgroep onderzoek gedaan in een pand dat binnenkort gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuw te bouwen woningen. Het pand bevat, dachten wij, een oude kern die een nader onderzoek wellicht waard was....Lees meer 

Nieuwbrug 18


De Nieuwbrug vormt de verbinding tussen Wijnstraat en Voorstraat en de scheiding tussen de Wijnhaven en de Voorstraatshaven.
Het huis Nieuwbrug 18 stond lange tijd naast het grote beroemde huis De Kroon van Denemarken. Dat huis is rond 1850 gesloopt met de bedoeling..... Lees meer.....

Nieuwe Haven 26


In dit monument kreeg de werkgroep, in afwachting van de restauratie na aankoop door een particuliere eigenaar, de gelegenheid nader bouwhistorisch onderzoek te doen. Het huis was gestript van alle bovenliggende lagen: gipsplaten, voorzetwanden, verlaagde systeemplafonds e.d., waardoor de basisgegevens van het huis in het zicht kwamen. Lees meer. 

Knolhaven 38-39 / Varkenmarkt 83


Op de plaats van de Knolhaven bevond zich, voor de aanleg van de Nieuwe Haven in 1410, de stadsmuur. Na de afbraak van de muur ontstond in het gebied erachter, tot aan de Groenmarkt, bierbrouwerij 'In den Slotel', later Bierbrouwerij 'De Sleutel'. Het complex, dat doorliep tot de Varkenmarkt, omvatte een groot aantal gebouwen, waarvan het woonhuis, de Dordtse trapgevel op Groenmarkt 105 en de mouterij op het binnenterrein, nog bestaan. Lees meer.

Haringstraat 6

De smalle Haringstraat - in de Middeleeuwen bekend als de Pikkelstraat - loopt van de Voorstraat naar de Lange Breestraat parallel met de Grote Spuistraat. De straatnamen lijken terug te gaan op een huis dat achtereenvolgens genoemd wordt: de Haring, de Gulden Haring, de Gekroonde Pikkelharing, de Drie Haringen of de Kroon. Lees meer

Voorstraat 289


De bewonersgeschiedenis, getraceerd vanaf de late 18 de eeuw, meldt tot 1827 bewoning door de familie Giltay, een bekende naam in Dordt. Midden 19 de eeuw is het pand in eigendom bij Arie Klovert en Maria Degens, die er rond 1867 een garen- en bandwinkeltje drijven. Lees meer.

Kolfstraat 4


De aanvankelijk smalle Kolfstraat is één van de oudste zijstraten van de Voorstraat. De naam verwijst naar herberg de Colff, met aangrenzende kolfbaan die in de 16 de eeuw achter het hoekhuis te vinden was. Lees meer.

Keizershof 38/hoek Kleine Kalkstraat


Keizershof 38/hoek Kleine Kalkstraat
Nu een strak wit gepleisterd pand met een opvallend aantal garage-ingangen. In 1794, maar wellicht al veel eerder ( de Kalkhaven werd in 1656 aangelegd met omliggende huizen en pakhuizen) een eenvoudig hoekpand met daarachter, in de Kleine Kalkstraat, een pakhuis met twee korenzolders. Lees meer.