Aangesloten organisaties


Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Lek- en Merwestreek, www.awn-lek-merwestreek.nl

Bureau Monumentenzorg, www.dordrecht.nl

Vereniging Dordrechts Museum, www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

Dordrechts Museum, www.dordrechtsmuseum.nl

Dordrecht.net,  http://www.dordrecht.net

Dordts Patriciershuis, www.dordtspatriciershuis.nl

Regionaal Archief Dordrecht, www.regionaalarchiefdordrecht.nl

Kleurrijk Dordt,  website met beeldverhalen over kleurrijke Dordtenaren, www.kleurrijkdordt.nl

Illustre Dordracum, www.dordrechtmonumenteel.nl

Nationaal Landschapskundig Museum en documentatiecentrum “Telluris”

Natuur- en Cultuurhistorisch Museum TwintigHoeven, www.twintighoeven.nl

Nationaal Onderwijsmuseum, www.onderwijsmuseum.nl

Orchest Vereeniging Dordrecht, http://orchest-vereeniging.nl

Oranjedagcomité,   http://www.oranjedagdordrecht.nl

Stichting Gilde-Dordrecht, https://www.gilde-dordrecht.nl

Stichting Museum 1940-1945, https://www.museum19401945.nl

Museum Huis Van Gijn,  http://www.huisvangijn.nl

Stichting De Stad, www.stichtingdestad.com

Stichting tot Behoud van de Augustijnenkerk, www.augustijnenkerk.nl

Stichting Openbare Bibliotheek A-Z Dordrecht, www.debibliotheekaanzet.nl

Biebmaps Openbare Bibliotheek A-Z Dordrecht, www.biebmaps.nl

Vereniging Oud-Dordrecht, www.oud-dordrecht.nl

Stichting Park Merwestein, www.parkmerwestein.nl

Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht, www.vriendengrotekerkdordrecht.nl

Vereniging voor Industriële Archeologie (VIAZ), www.viaz.nl

VVV Zuid-Holland Zuid, www.vvvdordrecht.nl