Aangesloten organisaties


Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Lek- en Merwestreek,  www.awn-lek-merwestreek.nl 

Binnenvaartmuseum, www.debinnenvaart.nl

Erfgoed Dordrecht, www.monumentenzorgdordrecht.nl

Vereniging Dordrechts Museum, https://verenigingdordrechtsmuseum.nl

Dordrechts Museum, www.dordrechtsmuseum.nl

Dordrecht.net,  http://www.dordrecht.net

Dordts Patriciershuis,  www.dordtspatriciershuis.nl

Regionaal Archief Dordrecht, https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl

Documentatie- en kenniscentrum Augustijnenhof,  https://www.augustijnenhof.nl

Illustre Dordracum, https https://www.illustredordracum.nl

Natuur- en Cultuurhistorisch Museum TwintigHoeven,  www.twintighoeven.nl 

Nationaal Onderwijsmuseum,  https:/www.onderwijsmuseum.nl

Orchest Vereeniging Dordrecht,  http://orchest-vereeniging.nl

Stichting Gilde-Dordrecht,  https://www.gilde-dordrecht.nl  

Stichting Museum 1940-1945, https://www.museum19401945.nl

Stichting De Stad, www.stichtingdestad.com

Stichting tot Behoud van de Augustijnenkerk, www.augustijnenkerk.nl

Stichting Werkgroep Stolpersteine Dordrecht, www.stolpersteine-dordrecht.nl

Stadsbibliotheek Dordrecht, www.debibliotheekaanzet.nl

Vereniging Oud-Dordrecht, www.oud-dordrecht.nl

Stichting Park Merwestein, https://parkmerwestein.nl 

Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht,  https://grotekerkdordrecht.com

VVV Dordrecht, https://indordrecht.nl