Vissersdijk

De werkgroep heeft onderzoek gedaan in een pand aan de Vissersdijk dat binnenkort gesloopt gaat worden om plaats te maken voor nieuw te bouwen woningen. Het pand bevat een oude kern die het waard leek om nader te bekijken.

In de kern is de oude boerderij, mogelijk 17e eeuws, nog zichtbaar, met name in de kelder, die oud en oorspronkelijk is (zie foto). Maar ook aan de achterkant van het pand, waar de gevel nog oud is.

De stal is later tegen het pand aan gebouwd (19e eeuw?) - je kunt dat in de stal zien aan een stukje oude buitenmuur.

 Ook aan de voorkant kun je zien dat het rechter bouwdeel (dat een ietsje terug ligt) oud is. Ooit moet hier een topgeveltje gezeten hebben; dat is te zien aan het vlechtwerk.

In het middelste huisdeel is op de zolder het rookkanaal nog aanwezig. Met een rookluikje, waarachter de boerin vermoedelijk de worsten te roken en te drogen hing....

In de kap was stro te zien dat tussen de pannen was gestopt - een oude vorm van isolatie.