Keizershof 38/hoek Kleine Kalkstraat

Het hoekpand Keizershof/Kleine Kalkstraat in 1930 en 1939

Het hoekpand Keizershof/Kleine Kalkstraat in 1930 en 1939

Nu een strak wit gepleisterd pand met een opvallend aantal garage-ingangen. In 1794, maar wellicht al veel eerder ( de Kalkhaven werd in 1656 aangelegd met omliggende huizen en pakhuizen) een eenvoudig hoekpand met daarachter, in de Kleine Kalkstraat, een pakhuis met twee korenzolders. Later in gebruik als twee huisjes. 

Afhankelijk van het economisch tij werden die hoofdzakelijk gebruikt voor opslag of als woning, rond 1900 voor diverse ambachtslieden, zoals een timmerman, zeilmaker en kamerbehanger. Raam en deuropeningen werden diverse malen veranderd. In 1938 vond de laatste grote verbouwing plaats tot de huidige vorm met een interne modernisering in de jaren 70 van de 20e eeuw.

Oudere nog zichtbare muurgedeelten bevinden zich dicht bij de voorgevel aan de Keizershof. Op verschillende plaatsen werden vloeren van oude IJsselsteentjes aangetroffen en mogelijk een grote oude stenen voederbak , nu ondersteboven. Het pand bevatte rond 1810 een paardenstal. De verborgen aanwezigheid van een oud (eiken?) balkenplafond lijkt waarschijnlijk.