HISTORISCH PLATFORM DORDRECHT – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Inleiding

De Stichting Historisch Platform Dordrecht stelt zich ten doel een platform te bieden aan verenigingen/stichtingen in Dordrecht die zich bezig houden met het cultureel erfgoed van de stad Dordrecht. Daarnaast wil de stichting de kennis van het cultureel erfgoed van de stad vergroten en uitdragen. De Stichting heeft drie websites: www.historischplatformdordrecht.nl, www.deverhalenvandordrecht.nl en www.dordtologie.nl.

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting worden verschillende activiteiten ontplooid:

-      Twee keer per jaar worden de aangesloten organisaties uitgenodigd om in een ‘tour de table’ hun ervaringen en plannen te delen, waar mogelijk te coördineren en gemeenschappelijke activiteiten te organiseren.

-      De uitgave van de reeks Verhalen van Dordrecht. Privacy beleid

-      Het organiseren van de cursus Dordtologie

-      Het doen van bouwhistorisch onderzoek in niet-monumenten in, met name, de Dordtse binnenstad. 

 

Welke gegevens worden verzameld?

 

Financiële gegevens

 

In de afschriften van de bankrekeningen van het Historisch Platform worden de persoonsgegevens behorende bij ontvangsten en betalingen bewaard.

Tour de table

 

De gegevens van de aangesloten organisaties (persoonlijke gegevens dan wel gegevens van de organisatie) zijn nodig voor de communicatie met de aangesloten organisaties. In de meest recente vergadering van het Historisch Platform hebben de aanwezigen bevestigd dat hun emailadres voor dit doel kan worden bewaard. De niet aanwezige organisaties zal worden gevraagd akkoord te gaan met bewaring van hun gegevens.

Dordtologie

 

Bij inschrijving voor de cursus Dordtologie worden persoonsgegevens gevraagd (naam, adres, telefoonnummer, emailadres). Deze gegevens zijn uiteraard nodig voor een goed verloop van de cursus. Na afsluiting van de basiscursus worden de gegevens bewaard met het oog op een vervolgcursus, die doorgaans een of twee jaren na de basiscursus wordt georganiseerd.

Met ingang van de najaarscursus, 2018-II, zal bij inschrijving toestemming worden gevraagd om de gegevens voor dit doel te bewaren. Daarnaast zal aan vroegere deelnemers toestemming worden gevraagd om hun gegevens voor dit doel te bewaren.

Foto’s van cursisten worden slechts na toestemming van de betreffende cursisten op de website getoond. Namen en CV’s van docenten worden alleen na toestemming getoond.

Door cursisten geschreven essays worden zonder vermelding van persoonsgegevens getoond.

Verhalen van Dordrecht

 

De gegevens van de afnemers – de organisaties (boekhandels en anderen) - die hebben aangegeven als verkooppunt te willen fungeren worden bewaard. Aan deze organisaties is per email gevraagd ons te berichten indien zij niet langer informatie over de reeks Verhalen van Dordrecht wensen te ontvangen.

Daarnaast is er een bestand van personen die de wens te kennen hebben gegeven op de hoogte te worden gehouden van nieuws over de reeks Verhalen van Dordrecht. Ten overvloede is deze personen gevraagd ons te berichten indien zij niet langer berichten over de reeks wensen te ontvangen.

Tenslotte is er een aantal bestanden van personen die in het verleden hebben deelgenomen aan de cursus Dordtologie, en aan wie nieuws over de reeks Verhalen van Dordrecht is gestuurd.  Deze personen is gevraagd ons te berichten indien zij niet langer nieuws over Verhalen van Dordrecht wensen te ontvangen.

Werkgroep Bouwhistorie

 

Bij de voorbereiding van bezoeken door de werkgroep Bouwhistorie worden persoonsgegevens van de eigenaar/bewoner van het betreffende pand bewaard. Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt dat op Dropbox en de computers van sommigen van de leden van de werkgroep wordt bewaard. In de verslagen van de werkgroep zal niet langer de naam van de eigenaar/bewoner worden vermeld. De betreffende persoonsgegevens zullen na afsluiting van het onderzoek worden gewist.

Beveiliging persoonsgegevens

 

De Stichting bevordert dat de computers waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen adequaat beveiligd zijn. De gegevens worden op een zo gering mogelijk aantal computers bewaard.

Privacy rechten en contact

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien het gebruik van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Stichting. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Wijziging van het privacy beleid

 

De Stichting behoudt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen.

 

 

 

Dordrecht, mei 2018