Over ons


Welkom op de website van het Historisch Platform Dordrecht

Stichting Historisch Platform Dordrecht werd opgericht in 2008 en heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende historische verenigingen en erfgoedinstellingen in Dordrecht, en daardoor versterking van de erfgoedsector als geheel, maar ook van de afzonderlijke organisaties. Daarnaast wil de Stichting bijdragen aan de vermeerdering van de kennis over de historische binnenstad.

Wat doen wij?

Ieder jaar worden minimaal twee bijeenkomsten van de aangesloten verenigingen/ organisaties gehouden. Actuele thema’s worden besproken en nieuws wordt uitgewisseld over de activiteiten van de organisaties. Bekeken wordt in hoeverre samenwerking en coördinatie nodig en wenselijk is. Verder neemt het Platform deel aan activiteiten die verband houden met het doel van de stichting, zoals het Stadsberaad over de historische binnenstad.

Verdere activiteiten

  • De Stichting organiseert cursussen Dordtologie voor burgers en ambtenaren en het Bestuur van de stad
  • Uitgave van de reeks boekjes “Verhalen van Dordrecht”
  • De werkgroep Bouwhistorie Dordrecht voert bouwhistorisch onderzoek uit in historisch interessante panden in de stad.